საიტი

bxforfb3

პირველ რიგში: დაუშვებელია საიტის მთლიანი კოპირება. შეგიძლიათ რამდენიმე თემა აიღოთ და განათავსოთ სადმე, აუცილებლად წყაროს მითითებით. გთხოვთ გამოიჩინეთ კეთილგონიერება.

საიტზე მუშაობა დაიწყო 2013 წელს. ამ საიტისა და მათზე მომუშავე გუნდის მიზანია მიიღოთ პასუხები ბიბლიიდან უამრავ თემაზე.
საიტის სტრუქტურა ასეთია: ნებისმიერი თემა, ბიბლიური ან ცხოვრებისეული, ამ თემის ირგვლივ იქნება მუხლები ბიბლიიდან, რომლებიც ამ თემაზე მოგვცემს რჩევებს, მაგალითებს ბიბლიიდან, გამოსასწორებელ სიტყვებს, ბრძნულ დარიგებასა შეგონებას.
წიგნები შეგნებულად არათანმიმდევრულადაა დალაგებული, რადგან ვეცადეთ ის მუხლები მოგვექცია თავში, რომლებიც თემასთან ყველაზე ახლოს დგას.მრწამსი

მწამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი, შემოქმედი ცათა და ქვეყანისა, ხილულთა ყოველთა და არა ხილულთა;
და ერთი იესო ქრისტე, ძე ღვთისა მხოლოდშობილი, მამისაგან შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა.
ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღვთისაგან ჭეშმარიტისა, შობილი და არა ქმნილი, ერთ-არსი მამისა, რომლისაგან ყოველი შეიქმნა.
რომელიც ჩვენთვის, კაცთათვის, და ჩუენისა ცხოვრებისათვის გარდამოხდა ზეცით, და ხორცნი შეისხნა სულისაგან წმინდისა და მარიამისაგან ქალწულისა, განკაცდა.
და ჯვარს ეცვა ჩვენთვის პონტოელისა პილატეს-ზე, და ივნო და დაეფლა.
და აღსდგა მესამესა დღესა მსგავსად წერილისა.
და ამაღლდა ზეცად, და მჯდომარე არს მარჯვნით მამისა.
და კვლად მომავალ-არს დიდებით განსჯად ცხოველთა და მკვდართა, რომლისა სუფევისა არა არს დასასრულ.
და სულიწმინდა, უფალი და ცხოველს-მყოფელი, რომელი მამისაგან გამოვალს, მამისა თანა და ძისა თანა თაყვანის-იცემების და იდიდების, რომელი იტყოდა წინასწარმეტყველთა მიერ.
ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა მოსატევებლად ცოდვათა.
მოველი აღდგომასა მკვდრეთით.
და ცხოვრებასა მერმისა მის საუკუნესასა, ამინ.


ლიტერატურა
© ახალი გადამუშავებული გამოცემა 2016
© საპატრიარქო
© სბს-სტოკჰოლმი 2001
© სბს-2013


წყაროები და დამხმარე საიტები
biblestudytools.com, knowing-jesus.com, holybible.ge,
openbible.info, kingjamesbibleonline.org

კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s